Trucking - Global Logistics Solutions

POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin çözüm ortağı olarak, müşterilerimizin taleplerini en yenilikçi yöntemlerle karşılamayı, müşterilerimizin olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimlerini hizmetlerimizi geliştirmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için değerlendirmeyi, ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı, temel ilkemiz olarak benimsedik. MARİNA Lojistik,  müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, benzer memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmektedir. Bu hedefe ulaşmak için;

 • Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için değer yaratacak her türlü yenilik ve teknolojiyi kullanmak
 • Müşteri güvenini en temel gereklilik olarak kabul etmek
 • Takım ruhu ile çalışan insan kaynağımızla sürekli gelişimi hayata geçirmek
 • Çevreye karşı duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek etik değerlere saygı göstermek ve müşteriler, çalışanlar ve tüm diğer paydaşların memnuniyetini sağlamaktır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

MARİNA LOJİSTİK olarak biz, Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır. Bu amaçtan hareketle;

 • Lojistik hizmetlerimiz sırasında çevreyle dost teknolojiler ve malzemeler kullanmak
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla her türlü gelişmeyi takip etmek
 • Atıklarımızı minimum seviyede tutarak çevre kirliliğini önlemek için tedbirler almak
 • Atıklarımızın çevreye en az zarar verecek şekilde; mümkün ise geri dönüşümünü sağlamak ve yeniden kullanımı desteklemek
 • Çevre Yönetimi konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve gerekli iç ve dış eğitimler ile şirket içi çevre bilincini arttırmak
 • Sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; etik kurallara, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve anlaşmalara uymak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Sunmuş olduğu hizmetlerde çalışanlarının ve paydaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak konusunda:

 • Yasal ve diğer şartlara uyulmasını
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi ve bu konuda gerekli aksiyonların alınarak risklerin takibi ve azaltılmasını
 • Kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla kök neden analizlerinin yapılmasını
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle güvenli bir çalışma ortamının yaratılması ve korunmasını

İLKELERİ olarak benimsemiştir.